Chum sành ngâm rượu 50 lít Họa tiết Ngũ Long Tranh Châu

Thương hiệu: Bảo Minh | Chum sành ngâm rượu

2.500.000₫